fbpx

Samochody elektryczne – z programu „Mój prąd”

Zmiany w programie „Mój prąd”

Uwaga! Szykują się zmiany w programie „Mój prąd”

samochód elektryczny ładowany w domu
Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

Dla osób planujących korzystanie z energii słonecznej mamy bardzo dobrą wiadomość. Program „Mój prąd”, z którego od września zeszłego roku dofinansowywane są inwestycje w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, zostanie rozszerzony o domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Niestety na razie nie jest planowane zwiększenie budżetu na ten cel. Zmiana ta stanowi jednak dopełnienie z innym programem, w którym nabór rozpoczął się kilka dni temu i w którym można dostać dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego.

Samochód elektryczny – kto dostanie dofinansowanie?

Program ten jest skierowany do trzech sektorów odbiorców. Dla osób fizycznych przeznaczony jest program „zielony samochód”, „eVAN” dla przedsiębiorców i „Koliber” dla taksówkarzy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabór rozpoczął nabór wniosków do tych trzech programów dofinansowania zakupu pojazdów elektrycznych od piątku 26 czerwca. Łączna wartość przeznaczonych na to środków to 147,5 mln zł. Warto więc rozważyć, czy jest to propozycja odpowiadająca Państwa potrzebom i skorzystać z dopłaty zanim wyczerpie się pula środków.

Czy program obejmie domowe magazyny energii?

Tym z Państwa, którzy z tematem fotowoltaiki dopiero się zapoznają wyjaśnimy, że w miesiącach o wysokim nasłonecznieniu np. w lecie) mamy do czynienia z nadprodukcją energii elektrycznej. Jest ona oddawana do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania w proporcji 1:0,8 dla instalacji do 10 kWh oraz 1:0,7 dla instalacji powyżej 10 kWh. Czyli za jedną kWh oddaną do sieci energetycznej możemy odebrać 0,8 lub 0,7 kWh w rocznym okresie rozliczeniowym. Dlatego też dobrym rozwiązaniem w kontekście domowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych byłoby odkładanie sobie energii „na później” we własnym zakresie. Podnosiłoby to wydajność naszych instalacji fotowoltaicznych i pozwalało wykorzystać dużą część nadprodukcji energii w stosunku 1:1. W planach przygotowywany jest program domowych magazynów energii, jednak jak na razie nie zakłada się włączenia ich do programu „Mój prąd”. Taki program dofinansowujący magazyny energii pod nazwą „Agroenergia” był wcześniej adresowany do gospodarstw rolnych. Z informacji uzyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika ponadto, że przygotowywana jest nowa edycja innego programu, z którego można pozyskać dofinansowanie m.in. na odnawialne źródła energii. Chodzi o program „Energia Plus”. Nowy nabór wniosków w tym programie, którego zasady mają zostać zmodyfikowane, jest planowany na trzeci kwartał bieżącego roku.

domowa stacja ładowania samochodu elektrycznego
elektryczny samochód – dopłata do stacji ładowania

Na razie NFOŚiGW nie informuje, jakich zmian można spodziewać się w Energii Plus. Zmiany te są na etapie ostatnich uzgodnień, więc przekażemy je Państwu jak tylko zostaną ogłoszone.

Poniżej przedstawimy warunki, na jakich są dostępne dofinansowania do samochodów elektrycznych z podziałem na trzy grupy odbiorców, do których zostały skierowane dopłaty.

Program „Zielony samochód” – dla osób fizycznych

„Zielony samochód” jest programem skierowanym do osób fizycznych. Zapewnia on dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego do celów prywatnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 37,5 mln zł. W jaki sposób możemy z niej skorzystać? Dotacja może wynieść do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, a cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet programu pozwoli na dofinansowanie zakupu minimum 2 tys. elektrycznych aut. Nie jest to w skali kraju duża ilość, ale nie można zapomnieć, że samochody elektryczne są jeszcze dla wielu z nas zbyt drogim rozwiązaniem nawet uwzględniając dotację. NFOŚIGW ocenia, że może to pozwolić na zakup od 2,2 do 2,5 tysięcy podjazdów.

Program „eVan” dla przedsiębiorców

„eVAN” zapewnia dofinansowanie do zakupu elektrycznego samochodu dostawczego dla przedsiębiorców. Przeznaczono na ten cel kwotę 70 mln zł. Dotacja może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tysięcy zł.) na zakup lub leasing pojazdu oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tysięcy zł. na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW. Prognozuje się, że ma to wystarczyć na zakup minimum 1 tysiąca pojazdów dostawczych.

Program „Koliber” dla taksówkarzy

Program „Koliber” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Środki uzyskane w ten sposób mogą przeznaczyć na zakup e-taksówek. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 40 mln zł, co pozwoli na zakup/leasing co najmniej 1 tysiąc elektrycznych taksówek (w ocenie NFOŚiGW będzie to około 1 200 szt.) oraz około 1 tysiąca ładowarek domowych typu wall box. Osoby składające wnioski mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tysięcy zł., przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tysięcy zł.) lub pożyczkę na 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

Prognozy rozwoju rynku samochodów elektrycznych

Obecnie po polskich drogach jeździ około 6,5 tys. pojazdów w pełni elektrycznych, a potencjał uruchamianych właśnie programów to łącznie ok. 4 tys. pojazdów.

Liczba ta pokazuje, jak znacząco może się zwiększyć rynek aut elektrycznych w przyszłości. Oczywiście potrzebny jest jeszcze rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów, ale pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte.