fbpx

NFOŚ odrzuca wnioski z programu „Mój prąd”

Ostatnio wielu użytkowników paneli fotowoltaicznych sygnalizowało odrzucenie wniosków w programie „Mój prąd”. Sprawdziliśmy u źródła, co jest powodem takiego stanu rzeczy i tak:

– 42% wniosków zostało odrzucone z uwagi na płatność przed 23.07.2019 r.,
– 14% z powodu braku potwierdzenia przez OSD przyłączenia do sieci,
– 12,5% z powodu braku klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”,
– 11% złożyło zaświadczenie OSD o przyłączeniu do sieci z datą przed 23.07.2019 r.,
– 11% z powodu braku załączników lub braku druku wniosku,
– 9,5% z powodu braku dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie.

Według stanu na dzień 23.09.2019 r., liczba zatwierdzonych wniosków wyniosła 549 sztuk na moc przekraczającą 3 MW. Liczba wypłaconych dotacji wynosi 394, na moc 2,3 MW i kwotę prawie 2 milionów zł. Aktualnie, liczba odrzuconych wniosków stanowi praktycznie połowę tych zatwierdzonych.

Najważniejsza informacja jest taka, że odrzucone wnioski można PONOWNIE SKŁADAĆ! (z wyjątkiem wniosków z płatnością przed 23.07.2019 r. lub posiadaczy zaświadczenia OSD o przyłączeniu do sieci z datą sprzed 23.07.2019 r.)

Warunkiem jest uzupełnienie brakujących dokumentów, wymaganych przez program, oraz ponowne złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów.