fbpx

Dach z gontu jako jedna z form bitumicznych pokryć dachowych

Dach pełni w naszym domu kilka funkcji. Najwidoczniejsza jest funkcja estetyczna dachu, gdyż jest 
ważnym elementem wizualnie dopełniającym projekt naszego domu. Jednak najważniejszą jego
funkcją jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Dachy z gontu bitumicznego (bardzo rzadko
z gontu drewnianego) mają mniej estetyczny wygląd niż dachy z blachy czy z dachówki ceramicznej,
ale są łatwe w montażu i dość tanie. Jednak z doświadczenia wielu użytkowników wynika, że należą
do jednych z mniej trwałych rozwiązań. Z powodu wielu łączeń często ulegają rozszczelnieniu lub
nawet zerwaniu podczas silnych wiatrów. Gont niestety często pokrywa się mchem w miejscach
zacienionych, zmieniając jego kolor a w konsekwencji burząc estetykę dachu.

Dach z gontu – co w razie jego awarii.

Gont bitumiczny jest niemal tak samo popularny, jak papa termozgrzewalna. W naszej szerokości 
geograficznej jest wystawiony na zmienne warunki atmosferyczne, które z czasem powodują jego
awarie. Wpływają na to opady deszczu, gradu, śniegu, skład chemiczny powietrza, czy wspomniane
już silne powiewy wiatru. Decydując się na naprawę przy użyciu nowego gontu, należy pamiętać, że
musi on być kładziony na równej powierzchni i w korzystnych warunkach pogodowych (w
temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza), przez co naprawa często odwleka się w czasie narażając
dom na powiększanie się szkody. Wymaga też każdorazowo zrywania starego poszycia oraz w
konsekwencji jego wywozu i utylizacji. Są to dodatkowe nakłady finansowe, związane z koniecznością
przeprowadzenia dodatkowych prac (zrywania starej dachówki, organizowania jej wywozy oraz
utylizacji), jak też przyczyniają się do powstania dużego bałaganu na naszej posesji.

Dach z gontu – zalety zastosowania membrany poliuretanowej

Aby szybko reagować w przypadku rozszczelnienia dachu warto zastosować rozwiązanie, które 
wzmocni powierzchnię naszego dachu, zapewni estetyczny jego wygląd i co najważniejsze, jest
możliwe do zastosowania szybko i nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Rozwiązaniem tym jest zastosowanie membrany hydroizolacyjnej na bazie żywic poliuretanowych.
Pozwala ona wzmocnić całą powierzchnię dachu i trwale ją uszczelnić, gdyż dzięki półpłynnej
konsystencji tworzy na powierzchni bezspoinową, elastyczną powłokę, która bardzo dobrze i trwale
wiąże się z podłożem bitumicznym. Membrana bardzo dobrze łączy się z takimi elementami, jak
kominy, rynny, miejsca mocowań różnych elementów. W przypadku takiego rozwiązania nie ma też
potrzeby zrywania starego poszycia dachowego. Dzięki temu unikamy dodatkowych kosztów
związanych z pracami demontażowymi oraz wywozem i utylizacją starego gontu.