fbpx

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku rząd chce uruchomić program „Mój prąd”. Projekt ten zakłada dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów instalacji lecz nie więcej niż 5000 zł. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w skrócie NFOŚiGW). Wypełnione dokumenty będą przyjmowane i rozpatrywane w formie papierowej strony a dostarczyć je należy osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.


Zasady programu

Dofinansowanie obejmuje tylko nowe urządzenia a to znaczy, że instalacja powinna być wyprodukowana nie później niż 24 miesiące przed montażem. Zakres instalacji obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem i zamontowanym licznikiem dwukierunkowym. Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej udokumentowane fakturami, poniesione po 23 lipca 2019r. Programu tego nie można łączyć z innymi – oznacza to, że jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”